Menu

Търговски обект

Адрес

Телефон

7005 гр.Русе,бул.”Липник”52

+359 898 678 921

Офис – управление

Адрес

Имейл

гр.Русе, бул. Липник 52

office@shoteron.bg

Телефон: +359 898 678 921

Свържете се с нас